NAVICO

Blogi no:5

Kuntien rakennetun omaisuuden pitkäjänteinen hallinta

Mitä me omistamme?

Hyvää omaisuuden hallintaa on hankalaa kuvitella, mikäli omaisuuden haltijalla on hatara käsitys siitä mitä oikeastaan omistetaan. Olemme usein havainneet tekemiemme alueurakan kilpailutusten yhteydessä kunnilla olevan varsin vaihteleva käsitys esimerkiksi katujen, jalankulu- ja pyöräteiden, viheralueiden jne. määrästä. ”Hyvä kysymys” on ollut toisinaan vastaus kysyttäessä, kuinka monta kilometriä kunnalla on jalankulku- ja pyöräväyliä. Kunnat ovat kuitenkin investoineet kyseiseen omaisuusmassaan valtavat määrät rahaa. Tuntuu, että nämä investoinnit jollain tapaa unohtuvat. Mielekästä olisi siirtää valmistuva uusi väylästö suoraan osaksi kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Kunnossapidossa säästäminen on varsin kallista. Esimerkiksi yhden homekoulun korjauskustannuksilla kunnossapidetään puolen kunnan kiinteistöt koko näiden elinkaaren ajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Välttämättömän toimenpiteen lykkääminen voi käydä kunnan kukkoron päälle

Missä kunnossa omaisuutemme on?

Toimivan omaisuuden hallinnan seuraava taso on tietää, missä kunnossa omaisuusmassa on. Kuinka paljon on esimerkiksi reunapalletta tai huonoa kuivatusta, kuinka paljon asfaltti on pääkadulla urautunut? Navico Oy on toteuttanut visuaaliseen inventointiin perustuvalla menetelmällä kuntokartoituksia kaduille, kevyen liikenteen väylille, metsä- ja yksityisteille. Tällä saadaan riittävä näkemys yleisestä kuntotasosta. Menetelmällä saadaan selville myös ne jaksot, joilla on tarpeen toteuttaa tarkempi mittaus. Näille jaksoille voidaan toteuttaa esimerkiksi vaurioiden selvittämiseksi maatutkaus tai kantavuusmittaus. Kalliita mittausmetodeja ei kannata kohdentaa hyväkuntoisille väylän osille. Tärkeää omaisuuden hallinnassa on myös pitkäjänteisyys. Yhden poikkileikkaushetken selvittämisen sijaan tulisi pyrkiä kohti omaisuuden kunnon kehittymisen systemaattista seurantaa.

Jatkossa visuaalinen inventointi voidaan todennäköisesti toteuttaa konenäköön perustuvilla ratkaisuilla. Vaikkapa koko väyläverkolla liikkuva puutavara- tai maitoauto kerää kuntotietoa jatkuvasti. Kun kiihtyvyysanturi auton akselissa havaitsee jotain normaalista poikkeavaa tien pintakunnossa, käynnistyy automaattinen visuaalinen inventointisovellus. Tällä tavoin on mahdollista saada edullisesti verkkotason tietoa koko väylästön kunnosta jatkuvasti.

Kun omaisuuden hallintaan sijoitetaan, mihin kannattaa sijoittaa

Omaisuuden määrän ja sen kunnon pohjalta voidaan tarkastella normaalin kunnossapidon riittävyyttä sekä peruskorjauksen tarvetta, mielekkyyttä ja kohdentamista. Kun tiedossa on kohteiden käyttöaste tai muu merkitys esimerkiksi liiketoiminnalle, on mahdollista kanavoida omaisuuden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen kohdistettavat varat mahdollisimman tehokkaasti. Mihin kohtaan sijoitettu euro tuottaa parhaiten? Ei välttämättä sijoiteta varoja sinne, mistä kuuluu eniten valituksia.  Tiedolla johtaminen on valtaa. Tietoiset ratkaisut ovat keskeinen osaa hyvää omaisuuden hallintaa.

Omaisuuden hallinta onnistuneen palvelunhankinnan perusta

Mikäli pyydettäisiin henkilöauton huollolle kiinteähintaista tarjousta ”auto kuin auto, 4 rengasta ja sitä rataa” -periaatteella, joutuu huoltoliike suhtautumaan asiaan inhorealistisesti. Mittarissa on ainakin 200000 km, hankalin mahdollinen huollettava merkki ja malli, ei ole ikinä vielä vaihdettu öljyjä ja jälki sen mukaista. Huollon kiinteään hintaan täytyy vielä laittaa ainakin 15 % riskilisää, kun kuitenkin jotain yllättävää tulee vastaan. Kaikki ymmärtävät tietysti kuvitteellisen tarjouspyynnön mielettömyyden.

Kuva 2. Tarkat lähtötiedot viheralueista

Kilpailutettaessa menestyksellisesti erilaisia palveluita lähtötietojen on oltava kunnossa. Mitkä ovat eri omaisuuslajien määrät ja missä kunnossa omaisuusmassa on? Mikäli palvelun alkaessa kuntotiedot ovat kateissa, on hankalaa jälkeenpäin edellyttää jonkin kohteen palauttamista alkuperäiseen kuntoon. Vuosien päästä on hankalaa muistaa, missä kunnossa esimerkiksi jokin risteyksen liikennevihreä tarkalleen ottaen oli? Välitön hyöty tarkoista lähtötiedoista saadaan jo kilpailutusvaiheessa. Hinnat ovat eri tarjoajien välillä aika lailla samalla tasolla. Tarjoajat voivat laskea kiinteähintaisen urakan mielekkäästi ilman sen suurempia riksilisiä. Yleisesti ottaen palvelun hintataso pysyy edullisena, mikäli lähtötiedot ovat tarkkoja ja luotettavia.

 

Switch to our mobile site